git 切换远程仓库地址

Java基础

浏览数:151

2020-6-13

1、切换远程仓库地址:
方式一:修改远程仓库地址

【git remote set-url origin URL】 更换远程仓库地址,URL为新地址。

方式二:先删除远程仓库地址,然后再添加

【git remote rm origin】 删除现有远程仓库
【git remote add origin url】添加新远程仓库

2、【git remote -v 】查看远程仓库的地址

作者:alterem