docker提供api访问

服务器

浏览数:266

2019-3-31

docker提供api访问

环境centos

vim /etc/docker/daemon.json

添加如下配置

{
  "hosts": [
    "tcp://0.0.0.0:2375",
    "unix:///var/run/docker.sock"
  ]
}

添加deamon.json后

dockerd命令可以启动docker

这时请求 127.0.0.1:2375 可以正常访问

使用systemctl无法启动docker的情况

systemctl restart docker
systemctl start docker 

无法启动docker

查看当前的docker配置

systemctl cat docker | grep Exec
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd://
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID

覆盖配置

systemctl edit docker
添加
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd

再次查看配置

systemctl cat docker | grep Exec
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd://
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd

可以使用systemctl命令启动docker

参考地址: https://github.com/docker/for…