Node.js文件上传

javascript

浏览数:1,377

2019-1-8

Node.js express使用Multer实现文件上传
html部分

文件上传:

选择一个文件上传:

Node.js部分
安装multer:npm install multer –save

var express = require('express');
var app = express();
var fs = require('fs');
var multer = require('multer');
var upload = multer({dest: 'uploadFile/'});
//文件上传
app.post('/upload', upload.any(), function (req, res, next) {
  console.log(req.files[0]); // 上传的文件信息
  var newFile = "./uploadFile/" + req.files[0].originalname;
  fs.readFile(req.files[0].path, function (err, data) {
    fs.writeFile(newFile, data, function (err) {
      if (err) {
        console.log("错误:", err)
      } else {
        let response = {
          message: '上传成功',
          filename: req.files[0].originalname
        };
        res.json(response);
      }
    });
  })
})
//图片加载,存储在uploadFile下的所有图片
app.get('/uploadFile/*', function (req, res) {
  res.sendFile( __dirname + "/" + req.url );
})