php生成各种验证码

php

浏览数:930

2019-1-8

index.html


1、数字验证码

验证码:

2、数字+字母验证码

验证码:

3、中文验证码

验证码:

4、仿google验证码

验证码:

5、算术验证码

验证码:

code.php

=0 ) {
  imagesetpixel ($distortion_im, (int)($i+10+sin($j/$im_y*2*M_PI-M_PI*0.1)*4) , $j , $rgb);
}
}
}
//加入干扰象素;
$count = 160;//干扰像素的数量
for($i=0; $i<$count; $i++){
$randcolor = ImageColorallocate($distortion_im,mt_rand(0,255),mt_rand(0,255),mt_rand(0,255));
imagesetpixel($distortion_im, mt_rand()%$im_x , mt_rand()%$im_y , $randcolor);
}

$rand = mt_rand(5,30);
$rand1 = mt_rand(15,25);
$rand2 = mt_rand(5,10);
for ($yy=$rand; $yy<=+$rand+2; $yy++){
for ($px=-80;$px<=80;$px=$px+0.1)
{
$x=$px/$rand1;
  if ($x!=0)
  {
  $y=sin($x);
  }
  $py=$y*$rand2;

  imagesetpixel($distortion_im, $px+80, $py+$yy, $text_c);
}
}

  //设置文件头;
  Header("Content-type: image/JPEG");

//以PNG格式将图像输出到浏览器或文件;
ImagePNG($distortion_im);

//销毁一图像,释放与image关联的内存;
ImageDestroy($distortion_im);
ImageDestroy($im);
}

function make_rand($length="32"){//验证码文字生成函数
  $str="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  $result="";
  for($i=0;$i<$length;$i++){
  $num[$i]=rand(0,25);
  $result.=$str[$num[$i]];
}
  return $result;
}

?>

check_code.php